Nakon deset dana napokon je okončana sjednica Skupštine Grada, na kojoj je razmatrano i usvojeno jedno od najvažnijih pitanja, a to je pitanje vodosnabdijevanja sa sistema Banjica.

Poručio je ovo gradski menadžer Bojan Kresojević, istakavši da usvajanje ove odluke omogućava trajno rješavanje problema sa kojim se suočavaju mještani Manjače.

– Uprakos naporima SNSD- da se ova odluka ne usvoji, argumentovano smo odgovorili na sva pitanja. Na kraju zahvljujući pritisku mještana SNSD je na jedvite jade podržao odluku i danas imamo odluku koja će riješiti problem vodosnabdijevanja mještana Manjače – kazao je Kresojević.

On je podsjetio da je aktuelna gradska administracija naslijedila kreditna zaduženja.

– Vratili smo 64 miliona KM starih kredita, što je 50 odsto više vraćenog duga u odnosu na nova zaduženja. Da nije bilo naslijeđenih kredita, mi danas ne bismo imali potrebu za zaduženje – rekao je Kresojević.

On je ipak istakao da je sada najvažnije fokusirati se na implemantaciju ovog projekta.

Takođe, on se osvrnuo i na to što Skupština Grada nije podržala tačku koja se odnosi na stopu poreza na nepokretnosti.

– Opet smo svjedočili svjedočili kobnom potezu SNSD-a koji svojim glasanjem nije omogućio punjenje budžeta u iznosu od 10.5 miliona KM, te je Banja Luka jedini grad u Republici Srpskoj koji nema usvojenu odluku o visini stope poreza na nepokretnosti – naglasio je Kresojević.

Kako je pojasnio, Grad ne može naplaćivati prihode od onih koji imaju najveću imovinu, kao i da se na ovaj način budžet  ne može realizovati u svom usvojenom iznosu od 211 miliona KM.

– To znači da neke stavke poput subvencija za privatne vrtiće, subvencija za javni prevoz,  neće moći biti isplaćivane do kraja godine. To znači da ni ustanove Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja neće imati sredstva na raspolaganju i sve se to desilo jer je predsjednik Skupštine Grada dostavio amandman koji nije u skladu sa poslovnikom – pojasnio je on.

Dodao je da je pogubno za građane  to što zbog nekih principa SNSD-a danas Banja Luka danas nema porez na nepokretnosti.

– Ostaćemo istrajni na tome i već na prvu narednu sjednicu predložićemo ovu odluku- kazao je Kresojević.

Kresojević je pozdravio usvajanje odluke Programa subvnecija poslovnim subjektima, čime će kako je rekao biti omogućen dalji poslovni razvoj grada.

About Author

Visits: 3