stevandić

Na jučerašnjoj, osmoj skupštini Ujedinjene Srpske, pod nazivom „Srpska novih generacija“ izabrano je rukovodstvo Ujedinjene Srpske, ali pored toga, usvojena je i Deklaracija novih generacijia.

O čemu govori Deklaracija?

U njoj se govori da se mora na vrijeme da misliti o novoj generaciji koja treba da vodi glavnu ulogu u društvenom-političkom životu Republike Srpske, a da je za tako nešto potrebno, prije svega korjenita promjena u vaspitno-obrazovnom sistemu.

Deklaracija predlaže povećnje broja predškolskih ustanova i zaposlenih vaspitača, ali i promjene u načinu rada sa djecom, bilo da se radi o pedagoškom pristupu, ili o usklađivanju obrazovnog sistema sa modernim vremenima. Potrebno je kombinovati učenje i igru kako bi djeca lakše i brže stekla potrebno znanje i vještine. Naglašava se da je za tako nešto potrebno obrazovati vaspitče, promijeniti zastarjeli pristup djeci i nastavi, kako bi se prilagodili potrebama savremenog društva.
Na žalost roditelji imaju sve manje vremena da se posvete svojoj djeci, te je zbog toga uloga vaspitno-obrazovnih institucija veća i važnija nego ikad prije, navodi se u Deklaraciji. U protivnom, rizikuju se izgubljene generacije djece i omladine ali i sve više ekstremnih slučajeva među mladima, kojima smo sve češće svjedoci.

Upravo zbog toga, promjene u obrazovnom sistemu i opšte-društvenom ambijentu prvi su korak, kako bi mladi ljudi imali aktivniju ulogu, ne samo u društvenom, već i u političkom životu Republike Srpske.

Cilj je, navodi se u Deklaraciji, imati stabilne, buduće generacije, koje su sigurne u sebe, a da je društvo dužno da stvori uslove i pretpostavke da se to i desi. Ujedinjena Srpska prepoznaje trenutak i smatra da nema vremena za čekanje, već da se moraju pokrenuti promjene koje će odmah otvoriti vrata novim generacijama.

“Mladim ljudima moramo obezbijediti kvalitativno obrazovanje, koje će biti prilagođeno potrebama naše ekonomije, naše budućnosti, a onda ponuditi i perspektivu i olakšati zaposlenje. I to, kako za pokretanje sopstvenog biznisa, tako i i za dotacije preduzećima koje zapošljavaju mlade. Neophodno je podmladiti i starosnu strukturu zaposlenih u javnim ustanovama i institucijama Republike Srpske” – navodi se u Deklaraciji Ujedinjene Srpske.

Ujedinjena Srpska smatra da aktuelna generacija političara i najodgovornijih ljudi u Republici Srpskoj, ima veliku odgovornost i da mora pod hitno pripremiti mlade ljude da nastave borbu za bezbjednost i napredak Republike Srpske, prije svega kroz promociju prava čovjeka, prava mladih ljudi, i prava porodica, očuvanja tradicije i kulture srpskog naroda. Pitanje mladih nije pitanje određene politike ili stranke, pitanje mladih je pitanje budućnosti Republike Srpske.

Iz Ujedinjene Srpske poručuju da više nema vremena da se čeka i tapka u mjestu, već da je neophodno odmah pokrenuti promjene i postaviti mlade na vrh prioriteta, jer bez mladih ljudi koji vole i poštuju svoju zemlju, mi rizikujemo budućnost Republike Srpske.

About Author

Visits: 9

Leave a Reply