jelena-trivic-2

Rebalansom budžeta predviđeno je da se Republika Srpska u ovoj godini zaduži za dodatnih milijardu i 161 milion KM, što je rekordno zaduženje u jednoj godini. Otplata duga u 2023. godini iznosi 988 miliona na glavnice i 190 miliona na kamate, što u zbiru iznosi milijardu i 178 miliona. To znači da nas dnevno zadužuju za 3.180.000, a dnevno vraćam u ovoj godini 3.227.387 i onda se pitamo zašto nema više za borce, zašto su zakonom o dječjoj zaštiti isključili iz prava one koji su dobili 750 maraka, a izgubili dječiji doplatak, izjavila je ovo na pres konferenciji Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta.

Trivićeva je upozorila na nekontrolisano zaduživanje Republike Srpske godinama, te je dodala da sa sigurnošću može tvrditi da otplata duga ugrožava likvidnost budžeta i da problem duga ne može biti riješen konstatnim povećanjem godišnjeg iznosa dodatnog zaduženja.

Ona je rekla da se Vlada Republike Srpske ponaša po principu žednog čovjeka koji žeđ pokušava da ugasi morskom vodom – kratkoročno osjeti olakšanje, ali dugovorčno upada u sve veće probleme.

– Problem duga se ne može riješiti konstatnim novim većim zaduženjem, već racionalizacijom troškova, jačim i neselektivnim radom poreskih organa, stvaranjem uslova za dinamičniju privrednu aktivnost, ali sve ove šanse za reforme vlade kontinuiteta su izgubile. To ne može da uradi ova vlada jer spirala duga je već uveliko krenula – istakla je Trivićeva, te dodaje:

– Istovremeno, iz Uprave za indireknto oporezivanje imamo zvaničnu informaciju da je naplata prihoda od indirektnih poreza za prvih 10 mjeseci ove godine veća za 588 miliona KM u odnosu na isti period lani. Zbog servisiranja spoljnog duga, Republika Srpska to povećanje neće osjetiti.

Trivićeva kaže da što se tiče stanja duga, i dalje imamo situaciju da smo realno dvostruko zaduženiji od Federacije BiH, s obzirom na to da njihov dug iznosi 6,4 milijarde, a dug Republike Srpske 6,1 milijardu, a da su oni dvostruko veće tržište i po broju stanovnika i po bruto domaćem proizvodu. Stoga se postavlja pitanje u koje svrhe su utrošena silna sredstva koja je dobijala Republika Srpska putem zaduženja.

Ona takođe ističe da je nivo stranih investicija u Republiku Srpsku  na rekordno niskom nivou što pokazuje ključnu slabost našeg ekonomskog sistema – nepovoljne političke prilike u Republici Srpskoj diktiraju ekonomske neprilike. Nivo stranih investicija u poslednje tri godine je na nivou statističke greške od oko 200-300 miliona KM i uglavnom se odnosi na zadržane zarade već postojećih stranih subjekata, a ne na nove investicije. 

– Sve ovo pokazuje da će politika zaoštravanja, tenzija, urušavanja osnovnih ljudskih sloboda, političke nestabilnosti koju je posebno nakon opštih izbora 2022. godine kreirao režim u Republici Srpskoj, nesumnjivo voditi ekonomskoj nestabilnosti i slabljenju Republike Srpske u ekonomskom smislu – zaključuje Trivićeva.

About Author

Views: 8