SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SPS

NA sjednici Predsjedništva Socijalističke partije Srpske koja je danas održana u Prijedoru usvojene su liste kandidata za Narodnu Skupštinu Republike Srpske, a odlučeno je da SPS za predsjednika Republike Srpske kandiduje akademika Neđu Đurića.

Gost na sjednici Predsjedništva SPS bio je predsjednik Pokreta Socijalista (Srbija) i ministar unutrašnjih poslova u Vladi Srbije Aleksandar Vulin, a predsjednik SPS Goran Selak poručio je nakon sjednice da je za SPS Srpska iznad svega, da se SPS zalaže za što širu saradnju sa Srbijom te da SPS ima svoj politički put koji podrazumijeva okupljanje srpskog naroda oko zajedničkih ciljeva i interesa.

Naše liste čine najbolji i najkvalitetniji ljudi u svim izbornim jedinicama, a naš kandidat za predsjednika Republike Srpske je istinski patriota, čovjek koji je obavljao najodgovornije funkcije u društvu i koji ima odgovor i rješenja za Republiku Srpsku. Uvjeren sam u još jedan veliki uspjeh SPS, jer imamo sjajne ljude, najkvalitetniji program i veliku podršku naroda. Posebna nam je čast što je danas sa nama naš prijatelj i brat Aleksandar Vulin, čovjek čiju iskrenu podršku imaju svi oni koji žele dobro srpskom narodu i svi oni koji su spremni da rade na okupljanju i zajedništvu Srba, ma gdje živjeli – naglasio je Selak.

Rođen je 1. oktobra 1955. godine u Piperima, op­ština Lo­pa­re. Živi u Bi­je­ljini. Završio je Ru­dar­sko-geološki fakultet u Tuz­li, Odsjek pri­mi­je­njena geologija, 1978. go­di­ne. Ma­gis­trirao je na is­tom fakultetu 1986. Doktorirao je 1989. na Rudarsko-geolo­škom fa­kultetu u Beo­gradu.

U periodu 2000 – 2002. godine obavljao je funkciju ministra za ur­ba­ni­zam, građevinarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i ekologiju u Vla­di Re­­­­­pu­blike Srpske, a 2002–2006. bio je poslanik u Narodnoj skup­š­ti­ni Re­pu­b­like Srp­ske i predsjednik Odbora za zaštitu životne sredine. Od 2001 – 2006, predsjednik i član savjeta za izradu Prostornog plana Republike Srpske. jedan je od osnivača Socijalističke partije Srpske i član je Predsjedništva partije.

 

About Author

Visits: 17

Leave a Reply