nevena-todorovic

Tokom dvodnevne posjete predstavnika Medicinskog fakulteta u Ljubljani Medicinskom
fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci danas je, 13.06.2023. godine, uslijedio i obilazak
Edukativnog centra porodične medicine JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci. U sklopu
obilaska održan je i radni sastanak gdje su predstavnici Medicinskog fakulteta Ljubljana
i rukovodstva naše Ustanove razmijenili iskustva i diskutovali o problemima koji prate
rad porodične medicine u Republici Sloveniji i u Republici Srpskoj, ali i regionu.

„U sklopu međufakultetskog sastanka pod pokroviteljstvom prof. dr Ranka Škrbića, prof
dr. Igora Švaba iz Ljubljane i kolega sa Katedre porodične medicine Medicinskof
fakulteta Univerziteta u Sarajevu danas smo ovdje da prikažemo kakvi su kapaciteti i
način rada Edukativnog centra porodične medicine u JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci
koji je i nastavnonaučna baza za edukaciju iz porodične medicine“, dekla je direktorica
Doma zdravlja doc. dr sci. med. Nevena Todorović.
Ona je napomenula da je na jučerašnjem sastanku dogovorena razmjena studenata
šeste godine tri medicinska fakulteta i specijalizanata porodične medicine, kao i
razmjena nastavnog kadra kako bi se razmjenila iskustva i vidjeli načini školovanja i na
drugim katedrama porodične medicine.
„Na jučerašnjem sastanku smo se dotakli velikih problema sa kojima se bori,
prvenstveno porodična medicina, ali i ostale službe na nivou primarne zdravstvene
zaštite. Veliko je opterećenje doktora porodične medicine sa administrativnim i drugim
poslovima gdje smo došli do toga da doktori porodične medicine imaju najmanje
vremena da se posvete pregledu pacijenta. Kako imamo manjak kadra, tako je sve veći
pritisak na doktore porodične medicine gdje neki dnevno pruže usluge, odnosno ostvare
kontakt i za oko 80 pacijenata“, istakla je direktorica Todorović.

„Na jučerašnjem sastanku smo se dotakli velikih problema sa kojima se bori,
prvenstveno porodična medicina, ali i ostale službe na nivou primarne zdravstvene
zaštite. Veliko je opterećenje doktora porodične medicine sa administrativnim i drugim
poslovima gdje smo došli do toga da doktori porodične medicine imaju najmanje
vremena da se posvete pregledu pacijenta. Kako imamo manjak kadra, tako je sve veći
pritisak na doktore porodične medicine gdje neki dnevno pruže usluge, odnosno ostvare
kontakt i za oko 80 pacijenata“, istakla je direktorica Todorović.
„Stub zdravstvenog sistema je jaka primarna zdravstvena zaštita i moramo na sve
načine osnažiti porodičnu medicinu jer ćemo u narednih pet godina imati velikih
problema u organizaciji primarne zdravstvene zaštite, obzirom da iz Doma zdravlja
imamo samo tri specijalizanta porodične medicine te da ove godine planiramo da
uputimo još pet doktora na specijalizaciju. Kako bismo nadomjestili odlazak kolega u
starosnu penziju trebali bismo godišnje da šaljemo 20 kolega na specijalizaciju.
Međutim, trenutno nemamo dovoljno sredstava da zaposlimo i školujemo ovaj broj
kolega te smo se zbog ovoga problema obraćali gradu Banja Luka, kao našem
osnivaču, i Vladi Republike Srpske kako bismo našli adekvatna rješenja za ovakav
položaj porodične medicine“, naglasila je Todorović.

Dekan Medinskog fakulteta u Ljubljani prof. dr Igor Švab rekao je kako su u Banjaluku
došli da vide kakve su mogućnosti saradnje medicinskih fakulteta u Banjoj Luci,
Sarajevu i Ljubljani na području edukacije iz porodične medicine.

„Imali smo juče veoma produktivan sastanak, a danas smo vidjeli da u Domu zdravlja u
Banjoj Luci postoje, ne samo tehnički uslovi za dobru nastavu, nego i veliki entuzijazam
ljudi koji rade na području porodične medicine tako da se nadam da ćemo u budućnosti
brzo ostvariti sve ove ideje koje smo zacrtali juče“, kazao je prof. Švab.
„U vidu imamo i deklaraciju o značaju primarne zdravstvene zaštite, odnosno porodične
medicine, koju bi potpisali dekani više medicinskih fakulteta sa ovih prostora kako bi,
na taj način, dali do znanja politici i svima koji odlučuju o tome da je to osnova svakog
zdravstvenog sistema, jer da toga nema, onda se i sistem ruši, što je veliki izazov ne
samo za BiH i Sloveniju nego i za čitav svijet“, naglasio je prof. dr Igor Švab.

Prioritet doktora porodične medicine jeste da radi preglede, dijagnostiku i liječenje
pacijenata i da postupa u skladu sa medicinskim doktrinama. Na ovaj način se, velikim i
nepotrebnim opterećenjem administrativnim poslovima i brojem pregleda, nanosi velika
šteta građanima koji bivaju uskraćeni na vremenu koje je neophodno da se porodični
doktori njima posvete u liječenju, ali i u radu na prevenciji i savjetovanju.

About Author

Views: 140

Leave a Reply