JZU “Dom zdravlja” u Banjoj Luci ove godine je obilježio Svjetski dan srca (29. septembar)  organizovanjem besplatnih preventivnih pregleda radnika u Tvornici obuće“Bema”.

Tim povodom, naš Centar za promociju zdravlja i prevenciju bolesti, je planirao i u sasaradnji sa Službom porodične medicine i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci, realizovao preventivne preglede radnika u Tvornici obuće “Bema” u periodu od 21. do 22. septembra 2023. godine.

Tim JZU “Dom zdravlja” u Banjoj Luci je pregledao ukupno 374 radnika uz podršku iodličnu saradnju svih radnika i rukovodstva Tvornice obuće “Bema”. Medicinsko osobljeiz timova porodične medicine su radnicimaBemeomogućili  mjerenje krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi, kao i antropometrijsko mjerenje. Tokom preventivnih aktivnostiradnici su edukovani od strane doktora i medicinskih tehničara o važnosti redovnihkontrola krvnog pritiska, pravilnoj ishrani, fizičkoj aktivnosti i prestanku pušenja.

Preventivnim aktivnostima je obuhvaćeno 374 radnika, a od tog broja 67% ima neki odfaktora rizika. Vodeći faktor rizika koji je zabilježen tokom ovih preventivnih pregleda je prekomjerna tjelesna težina (gojaznost), potom hipertenzija, pušenje i visok nivo šećerau krvirekla je dr Radmila Stevandić Begović iz našeg Centra za promociju zdravlja iprevenciju bolesti i dodala:

Kod radnika kod kojih je uočen visok nivo šećera u krvi u komorbiditetu sa drugimfaktorima rizika doniran je aparat za samokontrolu šećera u krvi, a naša Ustanova jetom prilikom donirala ukupno 20 aparata.

Kod radnika kod kojih je identifikovano tri, odnosno četiri faktora rizika, predlaže se upućivanje na timove porodične medicine i na dalju dijagnostičku obradu.

Tokom navedenih preventivnih aktivnosti formiran je spisak od 92 žene kod kojih se planira dalji preventivni rad (PAPA test, mamografija).

Direktor Marinko Umičević je naglasio da Tvornica obuće Bema redovno organizujezdravstvene preglede za svoje radnike te se ovom prilikom zahvalio Domu zdravlja

Banja Luka i direktorici Neveni Todorović na odličnoj saradnji.

Direktorica doc. dr sci. med. Nevena Todorović je rekla da Dom zdravlja Banja Luka u saradnji sa Gradom Banja Luka od 2019. godine provodi projekat besplatnihpreventivnih pregleda “Za tvoje dobro”.

U naredom periodu planirani su preventivni pregledi građana na sljedećim lokalitetima:, Krupa na Vrbasu, Zalužani i Lazarevo, a u junu mjesecu ove godine preventivnimpregledima su bili obuhvaćeni građani registrovani u ambulanti porodične medicineObilićevoistakla je direktorica Todorović i dodala: U svim našim organizacionim jedinicama na sve načine pokušavamo da što više vremena posvetimo promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Što se tiče faktora rizika, situacija  nije zadovoljavajuća kako na teritoriji grada Banje Luke tako i u Tvornici

obućeBema”.

Cilj ovih preventivnih aktivnosti je podizanje svijesti javnosti o važnosti preventivnih  pregleda i promocija zdravlja kroz stvaranje preduslova za zdravlje.

Pored ove aktivnosti, ovogodišnji Svjetski dan srca obilježiće se 29. septembra ipromocijom fizičke aktivnosti u organizaciji FondacijeZdravlje i srcei u saradnji saDomom zdravlja Banja Luka, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci iGradom Banja Luka.

About Author

Visits: 29