kriminilizacija-klevete

Novinari su demonstrativno napustili Javnu raspravu u Narodnoj skupštini Republike Srpske o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji bi kriminalizovao klevetu i uvredu. Oni su zahtijevali da se ovaj nacrt zakona povuče iz procedure, nazivajući ga skandaloznim.

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske propisana su krivična djela klevete i neovlaštenog objavljivanja i prikazivanja tuđeg spisa, portreta i snimka, koja će se kažnjavati novčanom ili kaznom zatvora. Ministar pravde Republike Srpske, Miloš Bukejlović, obrazlažući ovaj zakon, istakao je da će se osobe koje objave ili prikažu spis, portret, fotografiju, video-zapis, film ili fonogram ličnog karaktera bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se on odnosi, kažnjavati novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

Nacrtni zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Srpske je usvojen u Narodnoj skupštini, sa 49 glasova za i 21 protiv.

About Author

Visits: 21

Leave a Reply