ToKtv

RAK izdao dozvolu za emitovanje Televizi ToK iz Banja Luke.

Dozvola je izdata na period od 10 godina, a televizija će sa emitovanjem pošeti u roku od 90 dana.

About Author

Views: 151

Leave a Reply