Politika i Tako To gost dr Milan Radović

Politika I tako to: Da li je Milan Radović robot?

Milan Radović: Robot? Pa, dobro, imam radne navike, mislim čovjek ne može biti robot . Ali, radeći  dugo u privatnom sektorui ili kao direktor Banke u ovom dijelu moje karijere  onda jednostavno, vi ste posvećeni poslu I naučite da imate radne navike, da raspoređujete svoj dan. Mora biti vremena I za druge stvari, za porodicu, za sport, čovjek mora imati vremena I za sebe tako da ne bih se složio sa vašim pitanjem  ili konstatacijom.

Politika I tako to: Vjerujete li u reinkarnaciju?

Milan Radović: pa, dobro, to je pitanje ja mislim više neke  religije. Ja vjerujem u svoj posao I ono što radim I u svoje sposobnosti. Vjerujem  u svoju upornost, znači  kada nešto uzmem da uradim onda ja to  radim predano I kada se prihvatim nekog posla,  onda sigurno želim da to bude najbolje, sa maksimalnim rezultatima, efektima I učinkom.

Politika I tako to: Кoja je razlika između političara i biznismena?

Milan Radović: Pa, dobro, vidite kod nas je stvorena  neka percepcija ljudi , to je postalo I praksa, da ljudi koji nisu  se dokazali  ni u jednoj sferi  svoje struke postanu  političari  I onda se javlja otpor. Često se desi da određeni ljudi , neiskusni, bez nekih rezultata, poslovnih u životu,  dobiju neke funkcije I onda to , naravno, građanima stvara  percepciju da je politika za političare. U zapadnom svijetu,  veoma uspješni biznismeni , recimo u SAD su donesena odlukom kongresmena . Znači, vi u privatnom biznisu, poslu nauite  određene stvari . Da radite , da posmatrate to na jedan drugačiji način  jer čovjek u biznisu gleda uvijek na kraju kroz benefit analizu. Znači,  kada donosi odluke mora da ima  strategiju, da ima viziju, da zna tačno šta treba  uraditi. Ovde kod nas  prisutna je situacija da  upravo političari danas, evo da ne kritikujem vladajuću koaliciju ali ovo danas se sve radi bez planova. Ja nisam vido ni od jednog političara  projekciju gdje vidi Republiku Srpsku, sa kojom privredom za pet godina , sa kojom populacijom, sa kojim BDP-om, sa kojim obimom spoljno- trgovinske razmjene. Sve se to radi AD HOC. Znači, pravi biznismen će uzeti jednu projekciju , napraviti jednu strategiju  kako doći do toga.  Znači, vi kada odredite sebi ciljeve onda morate imati  strategiju kako doći u  do tih ciljeva onda  radite kroz benefit analizu  gdje vidite koje su šanse I prednosti , koje su mane I nedostaci. To je školski primjer  ljudi koji se bave ozbiljno  biznisiom I naravno  projekcije I naravno na kraju  ono što mi sada I ovdje  pričamo,  I budžet Republike Srpske. Znači, gde idu, Koliko Prihoda, koja je projekcija… Mi imamo sada , vi možete pogledati, gdje Vlada radi strategiju , recimo reform u ekonomiji itd.,  te strategije se urade, usvoje  se I niko ništa više  ne radi na tom pitanju. To ne može u poslovnom svijetu. Vi kada usvojite neku strategiju, kada usvojite brojke, vi  vi onda morate da se držite toga. Najčešći primjeri su, recimo,  najbolji pandan biznisu je budžet. Recimo vi u biznisu imate plan  Prihoda, rashoda, projekcije koje se rade za svaku sledeću gpdinu, tako se radi I budžet. Ako vi stalno radite rebalans plana , kao što vlast radi rebalans budžeta, znači nešto nije u redu, ne upravlja se dobro, I plus raspodjela. Tako da,  biznismen nikada neće  donijeti odluke, uvijek će voditi računa , prije svega o troškovima jer troškovima je teško upravljati, oni su  neophodni, moraju da budu prisutni  I onda vi tražite  koji su vam troškovi  najniži, recimo u proizvodnji, koje su vam sirovine a da ne izgubite kvalitet. Tako Isto u bilo kojoj  privatnoj kompaniji  ili firmi. Ovde mi imamo situaciju da se  prvo potroši novac pa se  vlast zadužuje , onda ne ostaje ništa za ispunjenje  za  promjene strategije za ostanak mladih ljudi, za veće penzije, veće plate za veći borački dodatak za ukupni životni standard. Vlada nema startegije, ovo se radi AD HOCK . Evo, kao poslovan čovijek, ja sam  na ovom ekonomskom program SDS-a  gdje smo jasno rekli u kom period šta možemo da uradimo.  Mi možemo da stanemo iza toga  ako nam narod da povjerenje. Isto tako, ako ne ispunimo, moramo sami da odemo. Znači, mi moramo biti odgovorni. U biznisu,  vaša odgovornost je smjena. Ako ne ispunite planove za neku kompaniju  za koju radite, vi više nećete biti rukovodilac. Jer prvo niste znali planirati a drugo, to što ste planirali niste ispunili. Ovde imamo situaciju da se ništa ne ispunjava  I da to tako ide. Svake gpdine, znači, vlast nešto donosi, neke strategije. Mi imamo mnoštvo strategija  koje je usvojila Narodna Skupština na predlog vlade. Za stručne poslove  te ljude koji im pripremaju  I  za neke druge  stručne usluge, tamo imate u budžetu, potroši se 60 miliona godišnje a rezultati strategije nula. Rast duga, skupe investicije I nizak životni standard koji se ne poboljšava. Znači, šta su efekti te strategije? I zato bi vlast trebala da  bude smijenjiva I zato bi ta vlada trebalo da  podnese ostavku jer nije kadra da ispuni ono što je obećala. To je sve u normalnom svijetu . Vidjeli ste pogledajte koliko je to još otišlo  dalje u javnom životu. Vi morate u javnom životu da se ponašate kao primjer građanima , govorim o plitičarima.  A imate situaciju da , evo pogledajte, Korona žurka, ministar prisutan, nikom ništa. Zatim, zamjenik ministra prisutan, nikom ništa, dok je narod je bio zatvoren. Korona nabavke,  Predsjenik RS se obavezao da će  objaviti listu Korona nabavke javno, na sjednici Skupštine, nikom ništa. Znači, ovdje je napravljen system  bez odgovornosti, sistem odlučivanja jedne većine koja ne zna, uopšte nema viziju Republike Srpske I koja nanosi štetu. Pogledajte ovo oko Njemačkog amasadora, juče bruke I sramote. To se ne smije događati.Zato vam kažem, politika I biznis, naravno da treba da bude spoj  jer, šta je politika ako nema ekonomije, ako nema biznisa. Mi imamo veoma dobre poslovne ljude, uspješne u RS, imamo naše u dijasporui koje ova politika ne privlači, koja ih je otjerla. Koji mogu biti veoma veliki investitori ovdje, u Republici Srpskoj. Zato govorim, tu nema ni vizije. Kako da nam pomogne dijaspora, koja je vizija, da ljudi otvore ovdje fabrike.  Hajmo dovesti našu dijasporu da investira u turizam u poljoprivredu, znači nikakve strategije I to je razlika sadašnje politike I biznisa.

Politika I tako to:  Zagovarate dobre odnose sa Njamačkom. Gospodine Radoviću,

da li ste vi izdajnik?

Milan Radović: To može samo da padne na pamet čovjeku koji ne želi da razumije da će nanijeti štetu svome narodu, da kaže za nekog ili da pomisli za nekog , da da nekome, da tako kažem, takvu konstataciju. Njemačka je  ekonomska sila, najveća u Evropskoj uniji. Njemačka je jedna od politički najuticajnijih zemalaj  na svijetu a da ne govorimo o EU. Diplomatiju EU vode Njemačka I  I Francuska, do jednog nivoa Italija pa onda dolazi Austrija. To su najmoćnije zemlje EU. I sad vi da uđete u sukob sa najmoćnijom silom koja vam uz to zapošljava  100.000 radnika, sa kojom uz to imate najveću spoljno- trgovisnku ramjenu, kojojj trebate ponuditi da svoje fabrike dovede u Republiku Srpsku jer je sada prekinut lanac snadbijevanja zbog korone , iz Kine, znači te fabrike možemo da ponudimo da se ovdje grade, da se zaposle ljudi, vi idete u sukom bez ikakvog razloga. Ja sam jednom rekao, mislim da je to bilo na press-u, ako je Bundestag donio neku rezoluciju, a možemo I mi  sjesti pa se dogovoriti, da uputimo apel Bundestagu , da to baš nije tako  I iunesemo svoje argumente. Tako da, to u prilog ide I ovoj konstataciji  da nemamo uopšte strategije. Ko su naši prijatelji u svijetu, da li nama samo trebaju prijatelji  mahom iz EU, jer smo najbliže geografski, najviše zavisimo od njih.  Naši ljudi idu tamo d arade, da se odmore, da putuju.  Evo, nema čovjeka u RS koji ne bi želio vidjeti Pariz, Beč, obići Prag I vi sad ulazite u to da jednoj takvoj državi koja ima pravo da pošalje svog ambasadora  na svoju teritoriju jer je ambasada teritorije Njemačke  u BiH, koja je rezidentna,  vi sada pravite  ovu prestavu za javnost da uskraćujete agreman.  Vi ste vidjeli juče ujutro, sekretar SNSD-a je rekao ko god glasa protiv , ko bude protiv uskraćivanja  agremana da je izdajnik, je li tako?! Pa, juče smo imali to da njihovi nisu  poslanici nisu glasali. Znači, radi se o predstavi, to mora da znate. Dosta je  ovdje priče, ja mislim da  to I građani Republike Srpske  shvataju. Ljudi trebaju ozbiljne političare koji kada nešto  obećaju, ponude,  to treba I da ispune.

Politika i tako to: Da li mladi ljudi u Republici Srpskoj mogu sebi da priušte

samostalan život bez zaduživanja?

Milan Radović: Pa, vidite nešto, mi moramo početi  prije svega od procesa  zapošljavanja. Prvo najbolji  naši student , koji završe studije sa  najboljim ocjenama ostaju bez posla, znači ne mogu da nađu posao. MI ćemo svojim programom se obavezati , mi smo se obavezali,  da će svi student sa  viskokim prosjekom  biti prioritet u  Zavodu za zapošljavanje, odnosno odmah će dobiti posao.  Imate u Srbiji jedan program koji se zove “ Moj prvi posao” , prvo ćemo najbolje da smještamo zato što je to najveći potencijal. Onda ćemo d aradimo na zapošljavanju mladih  ljudi tako što ćemo, recimo,  vlasnike preduzeća osloboditi  plaćanja doprinosa godinu dana dok ne  završi se pripravnički staž. Ovo što se radi, priča sa stažiranjem, ugovorom na određeno, ugovorom o djelu, mi ćemo to uraditi na jedan drugi način da  poslodavac može da  izabere kadar  I kada ga izabere da  taj kadar mu ostane.  Vidite da mi danas apsolutno imamo problem  radne snage gotovo u svakom segment, kao I Njemačka, samo Njemačka je velika država, može da uveze dosta radne snage pa uvozi I našu. Znači, ljudski potencijal , kadrovski potencijal a to su ljudi,  ljudski resursi jer  prije svega jedan od najvažnijih resursa svake keonomije, svake države, moramo raditi na tome. Od procesa školovanja, do procesa zapošljavanja, od cijelog tog peridoa.

Politika I tako to: Znači od cijelog obrazovnog sistema?

Milan Radović: Tako je. Mi moramo vidjeti zašto nam djeca imaju afiniteta, nema potrebe da uče nešto za šta nemaju interesa nego da jednostavno profilišemo njih još od malih nogu. Neko je rođen za sport, neko  za matematiku neko je rođen za  prirodne nauke, neko za  za društvene nauke. Neko je prirodno talentopvan  da bude zanatlija, da bude dobar zanatlija . Znači, sve to  se mora raditi  u jednoj fazi  I ove modern zemlje to rade testiranjem djece I usmjeravanjem. Vi nemate  u Finskoj nepotrebne predmete  da djeca uče. Zašto neko ko  se bavi prirodnim naukama treba da uči nešto o  političkom sistemu?!  Može samo da nauči osnovne stvari,  da se u tom segmentu obrazuje, šta je skupština, šta je vlada, koja su njegova prava, šta mu garantuje Ustav I to je sasvim dovoljno. Tako da mislim da moramo to  više usmjeriti  na obrazovanje naše djece  I moramo da depolitizujemo škole. Evo, pogledajte vi, škole su postale instrument stranke I glasova, političkog subjekta , nije važno koga. I tamo se  postavljaju partijski kadrovi  umjesto da škole, odnosno profesori I nastavnici  izaberu između sebe, svoga direktora I svoje predstavnike. Tamo se to radi, mislim, preko školskog odbora, formira se školski odbor pa školski odbor sa političkim dopuni ljudima I onda ti ljudii biraju nekoga.

Politika I tako to: Droga ili alkohol?

Milan Radović:  Pa, dobro, vidite nešto, što se tiče  tog pitanja mislim da je droga  postala pošast ovog vremena I  postaje sve veći problem. Sa druge strane, alcohol, mi smo narod koji  uvijek popije jednu čašicu rakija  I za slavu I za  sve proslave a u tadnje vrijeme ljudi počinju I da piju vino.  Ja mislim da je kod nas, ne možemo reći alcohol, naravno ima ljudi koji  imaju probleme sa alkoholom ali  je čaša dobrog pića, čaša  razgovora I tako to treba posmatrati. Ja lično mislim da se mora  u ovom svegmentu narkotika posvetiti veća pašnja , da se djeca od malih nogu usmejravaju na sport, moramo vratiti sport u škole. Kao što imate na koledžima u Americi, već se djeca usmejravaju , neko je za američki fudbal, neko igra bejzbol,  neko košarku, to su najpopularniji  sportovi I svi se bave sportom . Mi imamo problem da , evo u školi u Doboju, srednjoškolci namju  fiskulturne sale, znači moramo vratiti sport u škole. Moramo  vratiti djecu sa ulice, da se zanimaju , obezbjediti učenje stranog jezika, to treba da obezbjedi Republika Srpska. Vlada. Da djeci obezbjedi obrazovanje, informatičke sposobnosti, znači rad na računaru,  sve što njima treba. Mi moramo početi da edukujemo  I one koji ne mmogu  sebi priuštiti da sw edukuju, to je takoše dio našeg programa.  Danas se znanje engleskog jezika  prijeko potrebno. Vi gdje god odete  u inostranstvo , vi morate znati engleski jezi, ako znate još jedan a imate diploma, veoma lako dobijate posao. Mi trebamo produkovati svoje kadrove , mlade ljude, usmjeriti ih da rade garantovati im posao da bi ovdje ostali. Znači, bolji studentski standard, prije svega sa mnogo boljim uslovima, obezbjeđivanje vannastavnih aktivnosti u osnovnim I srednjim školama, znači to je sport, edukacija u svakom segmentu. Jer, odgovornost je veoma važna stvar. Politika mora da bude odgovorna prema svojim građanima , kada je politika neodgovorna, kad vlada nepravda I bezakonje, kada vlada rijaliti danas, ono što djeca gledaju na televziji, koje su to poruke? Znači, djeca danas  na nacionalnim frekfencijama gledaju rijaliti . Šta oni misle kada se neko slika , sa nekim pregledima  I kaže da vozi poršea a nije ništa radio , kakva je to poruka?! Znači,  ovdje je poruka da se ne isplati učiti , da se znanje ne isplati, da se trud ne isplati, mi to moramo promjeniti. 19: 39

Politika I tako to:  Ekonomija, vladavina prava ili obrazovanje? Šta je važnije

za društvo?

Milan Radović: To su tri vrlo važna stuba, teško je odrediti značaj ali, prije svega,  vladavina prava je nešto odakle treba početi, znači da smo svi jednaki  po zakonu ,  da se adekvatno procesuiraju  svi kriminalni  akti ili  sve kriminalne ranje. To je poruka da je društvo pravedno. Isto tako, obrazovanje je važno, ovo što sam vam I maloprije rekao, znači od  samog početka , polaska djetea u školu, jednog pravednog Sistema, pravednog ocjenjevanja. Imate sada situaciju  u školama, nerjetko ako je u pitanju nečije dijete, ne smije mu se ništa reći, mođe da se ponaša kako hoće I da ima  nema dobre ocjene, da ne uči.I to je počelo da nam se dešava. I naravno, ekonomija, evo ja često kažem  kako će narod ovde ostati ako je loša ekonomska situacija,  šta će nam teritorija ako narod ide  zbpg nepravde I lose ekonomije I lose ekonomske situacije?!

Politika I tako to: Na koji način se ekonomski program SDS-a bavi

zapošljavanjem mladih?

Milan Radović: Prije svega , nema partijske knjižice. Zapošljavaće se najbolji I najsposobniji , svi oni koji se trude. Mi moramo otvoriti u svim segmentima društva  mogućnost za posao, ne samo onim koji završe fakultete, nego I onim koji završe srednje škole. Treba I kadra sa srednjom stručnom spremom. Mi sada imamo jednu bolest u društvu  gdje se zapošljavaju partijski kadrovi I gdje se popunjavaju  sve javne institucije. Ja mislim da je to veći problem  onih ljudi koji  to rade  kada im takvi ljudi dolaze na posao I postanu im šefovi. Ljudi moraju znati da prekomjerno zapošljavanje u javnom sektoru  smanjuje njima plate, ovim drugim  koji tu već rade I to je osnovno što ljudi trebaju da  znaju.  Vi imate budđet, recimo za Ministarstvo finansija, za plate I sada  ako se taj budžet dijeli na 15o ljudi koji tamo rade  a ako se jošdoda tome 50, budžet je isti, mogućnost za povećanje plata je manja, znači da imamo  adekvatan broj izvršilaca , onoliko Koliko se traži  ane da se unose stolovi da bi neko dobio posao. Znači, to partijsko zapošljavanje  ugrožava ljude koji  koji rade već čestito svoj posao jer nema mogućnosti da im se poveća plata. Vlast je krenula da  na skupe investicije, da predstavi narodu da se grade putevi, da se grade  skupi auto-putevi,  da s enabavvljaju skupi softveri. Pa se priča o  informatičkom društvu , pa o skijalištu na manjači, aosnovni problem je plata čovjeka I šta on može danas da kupi. Od toga prvo treba početi, koja je kupovna moć našeg stanovništva I  koji je standard. I top je osnova naše ekonomske politike , mi mso krenuli odatle jer  imamo situaciju da su ljudi  imali problem kada je bila Korona. Pa imamo sada problem inflacije. Rast plata  ne prati inflatorno kretanje. Znači mi smo izračunali , naš ekonomski tim,  da gražani u ovom momentu imaju skupljie troškove života od hrane I ostalih troškova  za oko 300 km mjesečno. Ja sam  prije godinu dana rekao da se bojim da će inflacija  pojesti jednu prosječnu platu gražana Republike Srpske,  mislim da je to preko dvije. Mi ćemo tražiti posebnu sjednicu Narodne Skupštine jer projekcije su da će vlast, zato što je veća osnovica jer  na veću osnovicu veći su porezi, porez na dodatnu vrijednost, prikupiti nekih 800 miliona  do milijardu maraca. To su platili građani cijenu . Znači, vlast nije  obećala prihod tako što je povećala  proizvodnju , povećala broj zaposlenih , mislim da to nije uticalo na budšet, da je uticalo vrlo malo. Povećala svvu ekonomsku  aktivnost, vlast  je napunila budžet tako  što su prasle cijene određenih proizvoda I za sto odsto I na tu osnovicu 17 % PDV-a da je više ušlo na budžet. Primjera radi, ako je  cijena nekih proivoda, recimo bila 200 km sedmično, PDV je 34 km. Sada oni, da bi to isto kupili, treba da potroše  400 km. ZNači, prvo su izgubili gotovo duplo, inflacija na ulju, mesu je veoma velika, duplo manje je vrijedan njihov novac A DRŽAVA JE NA 400 KM DOBILA  68 KM. Znači 34 naprema 68, te 34 km je višak u budžetu.Mi smo predložili, I tako imamo konkretnu stvar,  I to  ćemo predložiti u narednoj Skupštini, da se  podjeli jedna prosječna plata , kako god je nazvali, svim gražanima koji su zaposleni, da se da pomoć nezaposlenima, da se da pomoć penzionerima, ne 100 km nego jedna prosječna plata ili možda pola prosječne plate u zavisnosti od toga, možda nekom ne treba. Ljudi koji imaju veća primanja ne možemo mjeriti  sa ljudima koji imaju manja primanja, oni ćee lakše podnijeti inflaciju. Da se napravi jedna  mjera pravedna, jer kada je pravedna onda ljudi vjeruju državi u svim sferama. Napravimo jednu pravednu  mjeru raspodjele tog novca  jer to je višak koji će  ova vlast otrođiti  u skupe investicije. E, upravo iz tog viška, danas imamo priču da se gradi skijalište na Manjači, da se gardi Akva park u  Višegradu, umjesto da smo uzeli građanima   I podjelili. Njima je podjeljeno po 100 km znači Manjača I Akva park u Višegradu kođtaju 80 miliona  agražanim aje podjeljeno  50 I nešto. Šta će nama Akva park kad građani ne mogu da prebrode infaciju. Mislim, možemo to kasnije raditi, nismo  protiv projekata ali sada se  mora baciti akcenat  I fokusirati se na ono  da građani prežive  ovaj period. Evo, mi nemamo uopšte saopštenje Vlade šta će raditi za to  što je poskupio pellet. Kako ćemo to pomoći ljudima, pa smo mi predlagali smanjenje  PDV-a, smanjenje  akciza, suspendovanje akciza- to ne prolazi, hajmo bar  ovo što smo skupili  u visini jedne prosječne plate da se podjeli ljudima. To bi bilo dovoljno da se bar na neki način  supstituiše, odnosno ublaži taj rast  cijena sa tom jednom platom. Bar bi ljudi lakše prebrodili zimu jer je neizvjesna  cijena energenata. Gorivo će I dalje ostati skupo, pellet  je isto poskupio , hrana nema naznaka  će pojefitiniti, znači sve to  je na teret građana a vlast rekordno puni budžet. I nije voljna, niti ima plan niti se oglašava  šta će raditi I kako će pomoći građanima. Oni su izađli I rekli, svima 100 km, ja mislim da je to zaista ponižavajuće jer je to 28 litara goriva. 28 litara goriva vi date svojim građanima ili jednu  kartu mjesečnu za prevoz. Koliko je vlast izgubila Kompas I nema uopšte  uvida šta narodu treba jer se  druže sa narodom, oni su se odrodili I oni rade  svoje. Smatrali su da će , I to pred izbore,  da će kupiti grđane, uslovno rečeno ili privoliti ih  da kažu evo ova vlast nam opet nešto daje, ja mislim da  je to potpuno kontraproduktivno I ekonomski nije efektno. Zato što vi sa tim ne možete ništa, imate velike  rashode u budžetu, a onda trošite na skupe investicije. Evo, vidite nema ministarstva ili javnog preduzeća  u vladi koje nije krenulo u nabavku  vozila. Pa kažu uvodimo vize za Njemačku a svi voze njemačka vozila, znači zaista to je jedna situacija gdje mi kažemo da je vlast zaista izgubila kompas. I oni moraju da odu, oni su umorni od ovog svega , nemaju vizije, nemaju  strategije I treba da  budu kažnjeni na izborima.

Politika I tako to:

Šta je najvažnije na svijetu za Milana Radovića?

Milan Radović: Pa, najvažnija je moja porodica. Prije svega, moja dijeca I moja supruga, to je svakome, je li tako, najvažnije. Uvijek mi kažemo da smo živi I zdravi, je li tako?! I naravno  da je najvažnije usmjeriti dijecu, da se školuju, da imaju radne navike,  da sami uče I to je najvažniji dio  posla mene kao roditelja. Naravno da je potrebno dijeci dati druge okvire , naravno u Koliko je to moguće, znači I neke druge aktivnosti, učenje jezika I bavljenje sportom, to je danas malo postalo luksuz ali moja dijeca su vijek, njih zanima taj neki  društveni život I  tako da mi je to najvažnija stvar u životu.

Politika I tako to: Šta je najmanje važno na svijetu za Milana Radovića?

Milan Radović : Pa, dobro, tnate kako, teško je govoriti  o prioritetima, ostalim prioritetima . Ja mislim da čovijek mora, barem kada se njega lično tiče  I njegove prodice posvetiti  dovoljno pažnje svemu, znači sebi,  porodici, okruženju, ljudima koji vas volie, ljudima sa Kojima  se družite. Tako da, nisam razmišljao, evo iskreno, o tome  šta je to za mene najmanje važno.

Politika I tako to: Hoćete li ići na skijanje ili na sankanje kada se otvori

skijalište na Manjači?

Milan Radović:  Vidite Koliko smo mi njih razobličili. Oni su sada raspisali tender da rade studiju izvodljivosti. To  govori o svemu, da smo mi u startu bili u pravu. A znate kako se radi studija izvodljivosti, to se uzme ciljna grupa, koji to skijaši mogu da idu na Manjaču, kažem ok građani Banjaluke će ići da skijaju. Cijena ski pasa jednog dana na planini, znači samo da odete da skijate I da gore nešto pojedete  I poijete piće je 100 km po osobi. Da li to naši građani mogu da priušte sebi, to je jedna stvar. Druga stvar, svaki taj projekat mora da uzme u ibzir inostrane goste, znači koji će nama gosti dolaziti tu da se skijaju, kao što je to na Kopaoniku, Jahorini, Aspenu, svugdje u svijetu. Mi imamo jedan aerodrome koji nije povezan , morali bi se bazirati na Mahovljane. Koje ćemo turiste dovesti, kojim letovima I po kojoj cijeni karte, ko će nam  dolaziti automobilom. E, tek kada oni dođu, mi nemamo hotelske kapacitete da ih smjestimo u gradu Banjaluci. I mi smo  odmah rekli da je to pogrešno, da to treba izanalizirati I tek  sada se vlast sjetila da tra traži studiju izvodljivosti, da neko uradu. Gdje vi možete uraditi studiju izvodljivosti u septembru mjesecu za zimu kada vi uopšte ne znate koliko automobila  tu prođe. Kada se radi ta studija, ljudi  prvo, evo za autoput , prvo stoje kraj puta I broje  vozila pa puta cijena putarina, pa se onda to pored isa kupovnom moći da bi se dobila određena slika da li je taj put  ispaltiv. Mi smo pričali, kada ste spomenuli Manjaču, pričali smo o  putu Brčko- Vukosavlje , cijena kilometra autoputa je 23 miliona km. Po sadašnjim cijenama putarina , to se može isplatiti za 120 godina I ptanje je, građani koji žive tu , da li mogu da plate cijenu  tog autoputa, putarinu koja će biti 3 km. 41 kilometar , ako je do Doboja 7,5 km 70- 80 kilometara znači, ovde bi trebalo da bude 3,5 km okvirno. Da li su ti ljudi koji žive tu sposobni da plate cijenu putarine danas u jednom I drugom pravcu, otići do Brčkog I vratiti se, to je ono što je glavno pitanje. Druga stvar, mreža autoputeva se gradi  tako što se ona uključuje na mrežu međunarodnih  autoputeva I obično se radi na povezivanju saobraćaja. To je nešto što je osnova kada vi donosite odluku  o autoputu, kad vlast bilo koje zemlje donosi odluku ona  gleda prvo putni koridor, koliko  vozila prolazi I ciljna  grupa je prevoz robe I usluga aputnički saobraćaj je sekundarna stvar. E, sad vidite, gdje taj put  počinje a gdje se završava . Ok, mreža autoputeva kroz RS će na Bijeljinu pa za Srbiju, slažem se,  a imate paralelno , gradi se autuput Koridor 5-C, Sarajevo- Brod koji imate tu u Vukosavlju, Svilaj granični prelaz koji se  gradi paralelno sa autoputem  kroz Hrvatsku. Da li je to racionalno- ja msilim da nije. Da li je to skupo- izuzetno skupo. Znači, ta je cijena dionice 23 miliona po kilometru , 23 hiljade km po metro, da ljudi bolje razumiju, je enormno visoko. I, šta se sada dešava. Kada se  potroši taj novac ,  ostaje manje novca za povećanje plata , penzija I toga svega. Mi imamo najave vlasti investicija oko 3 milijarede, I zato mi kažemo, naša ekonomska politika se razlikuje  od ekonomske politike vladajuće koalicije. Zašto, mi bi te tri milijarde  uložili u privredu, nova radna mjesta, rast plata, penzija. Kada osposobimo stanovništvo da ima bolji život, e onda bi se okrenuli investicijama . Ovih šesnaest godina , da narod ne zaboravi, ova vlast je prodala telekom. Ova vlast je dovela PDV u budžet, imala je rast standarda prve tri – četiri godine vladavine I poslije toga jedna velika blokada. Znači, trebalo je nastaviti trend  rsta lata, znači  ne možemo sve kritikovati bilo je rasta plata u prvom njihovom mandate, I  to je bilo efektno. Onda, odjednom,  kao da se nešto desilo, kako ljudi kažu, kao da je grom pukao u tebe, vlast se okrenula, počela neke skupe investicije pa smo  došli da imamo vlast koja se voza helikopterima,  najskupljim autobobilima. Imamo najskuplje  softvere , imaćemo najskuplje autoputeve. To ugrožava standard građana. Znači, nema novca kada se to  sve potroši, ostaje malo novca da se pvećaju plate, penzije, da se stimuliše privreda, da se rastereti privreda smanjenjem poreza. Tu samo 120 miliona košta vladu da se rastereti  privreda, da radnici dobiju bolje plate  u  privatnom sektoru. Tako da mnogo stvari, I kada se potroši taj  novac, ostaje sve manje prostora da se radi na tome. E, mi to  tako ne vidimo. Mi ćemo prvo da rasporedimo novac mnogo pravednije I bolje a onda ćemo , kada smanjimo te skupe investicije,  I ostanemo na nekom nivou koji je  neophodan RS onda mi imamo I na jednoj I na drugoj sitrani dobru situaciju. Razvijamo privredu, dižemo standard, razvijamo infrastrukturu.  Evo, ja ću vam reći samo na kratko, ove godine planirano je 650  miliona kapitalnih investicija u RS, U BUDŽETU. To je program vlade, program reformi, dakle 650 miliona. Šta mi možemo uraditi sa timm novcem,  koji je efekat uopšte?! Mi ne vidimo efekta. I prođle godine je bilo toliko, za dvije godine milijardu I tristo. Ne vide se efekti, narod sve lošije živi. Da li smo trebali tih milijardu I nešto drugačije usmejriti, e to je naš ekonomski program. To je osnova našeg programa.

Politika I tako to : S obzirom na to da ste uspješan poslovan čovjek, zašto ste se

odlučili da uđete u politiku?

Milan Radovi:ć Vidite, to su pitanja koja smao ovde nisu normalna. Znate kako, da ne uvrijedim nikog, stari Grci, politika počinje još od starih Grka, oni su zvali svakoga  ko ne želi da se bavi politikom, ko nije bio zainteresovan oni su ga zvali idiotus. Znači, to je bio neko kog ne zanima njegov život. Kako možeš da imašživot a da  te ne zanima politika. Upravo smo mi, sa jedne strane, krivi  što smo došli u ovu situaciju, zato što nas nije zanimala politika, I ja evo, lično. Sa druge strane, na zapadu, tamo gdje imamo system normalne države, gdje ljudi imaju mnogo bolji standard,m logično je da ljudi , kada se ostavre u poslu, okušaju se I u politici. Tako da, kod nas je obrnuto. Ja sam imao toliko otpora, evo ja lično,  a vi ste toga možda I svjedoci, da uđem u politiku. Ja sam želio samo da  uradimo nešto bolje. Evo,  sve što sam vam pričao, što je sastavni dio  našeg programa, ne da utičem I da ja nešto odlučujem ,  nego da predložimo pa da neko usvoji.  Evo I na to smo spremni bili. Mi smo predlagali vladi svo ovo vrijeme, ja sam narodni poslanik,  nosilac sam liste za ovu izbornu jedinicu  3, to vrijeme reforme, niko nije zainteresovan. Vjerujte, meni politika najmanje treba. Ali, ako propustimo da primjenimo ovo , da imamo određen jak, ekonomski  program, nestaće nas odavde. Svi imaju želju da idu, svi  maldi ljudi. Zašto? Zato što je, mi kad kažemo da je stopa nezaposlenosti, ne znam 14 % , jeste tačno ali je stopa nezaposlenih, mladih ljudi 60%. Znači, mi nismo dali šansu  mladim ljudima kada završe fakultete da rade I to je onda nepravde. Kada ste me pitali na početku koliko je važna pravna država , to su osnovne stvari. Moja je želja bila, zaista ja sam  tada kao neko ko je nudio  malo manje od ovog programa drugačiji je bio, moja želja je samo bila da  poboljšamo standard, da ljdui ostanu ovdje, da ljudi bolje žive. Pogledajte, izađite na ulicu, ljudi su zabrinuti. Svako ima u glavi, došla je inflacija, sve je  poskupilo , ista plata, kako da preživimo?! To je bio neki moj motiv,  da pokušamo da ovo razvijemo. Ja imam mnogo poslovnih veza, uaista , ljudi koji bi investirali , to bi bio neki moj doprinos. Ne moram ja biti nikakva funkcija, da se razumijemo. Svako ko usvoji ovaj program, ja ga podržavam JER, OVO JE DOBRO, OVO JE NEŠTO ŠTO JE DOBRO I PRIMLJENJIVO I IZRAČUNATO. Ja ću matematički dokazati sve I jednu stavku iz ovog  programa  je moguća jer sam ozbiljan čovijek , ne bih razgovarao o tome da nisam na vrijeme izračunao  I pripremio.

Politika I tako to: Zašto ste odabrali baš Srpsku demokratsku stranku?

Milan Radović: Pa, znate kako,  u svojim razmišljanjima ja sam video da ova vlast nema ni viziju ni strategiju, da nam ljudi odlaze itd. Da ova vlast jednostavno nije spremna, da ne kritikujem ja, ovo nije lična  Kritika, znači  nema nikakve rezultate. Niti imamo startegiju, kao što sam vam rekao na početku, kako, šta, gdje , kuda  , sa kojim brojem ljudi,  sakojom ekonomijom?! Sa kojim brojem djece u Osnovnim I Srednjim školama, mi ništa od toga nemamo, tpo su samo  neke puke brojke  I startegija se ne primjenjuje. Srspka demokratska stranka  je bila ovdje u Banjaluci prilično urušena I vidjeli ste da je  zadnje, lokalne izbore, jedva prepla census. Ja sam to shvatio da, ako oslabi  SDS , koja je prije svega, najzaslužnija sa svojim narodom, sa svojim borcima, za osnivanje I nastanak Republike Srpske. Koja ima duži vijek od same RS. Mi smo ove godine proslavili 32 godine . Shvatili smo  da opozicija, PDP kao stranka, Vukanović , nisu dovoljno jaki  pomognu da učine da se ova vlast promijeni ili da se bar dobro, dobro uzdrma. Vidjećemo šta će kazati izbori. Jak SDS je potreban narodu Republike Srpske I ja sam to, prije svega, prihvatio kao izazov I ovde već imamo dobre pokazatelje, imamo dobar rast. A, sa druge strane, SDS toj opozicionoj koaliciji , u toj varijanti može da se parira  vladajućoj koaliciji. I, vidjećete da je  je to moje neko ispravno razmišljanje. I zasto sam izabrao SDS. Da se SDS urušio, male bi šanse bile za promjenu vlasti . SDS je ipak stranka koja ima jaku infrastrukturu I kažem , meni je drago da budem , da dam svoj doprinos  da SDS postane što jači I da  zajedno sa svojim partnerima učini sve da ova vlast ode.

Politika I tako to: Кoje zemlje u inostranstvu su najvažniji partneri Republici

Srpskoj?

Milan Radović: Pa, dobro, prije svega  Srbija.Mislim da je našnarod okrenut Srbiji, imaju dvojna državljanstva, ljudi imaju mnogo rodbine u Srbiji, idu u Beograd često, putuju. Znači, Srbija, prije svega, nama naša Matica I veoma je važno kakva je pozicija Srbije , što je ona jača, jača je I Republika Srpska. Naravno da su nam vađni partneri  iz okruženja jer  vi sa komšijama morate sarađivati, bez obzira na određene ralike u prošlosti I sve što se desilo, da ne povljam. A onda naravno I EU. Zbog blizine, zbog uticaja, zbog ekonomske snage. Sa druge strane, isto tako, mi moramo sarađivati I sa Rusijom I sa Kinom ,tamo gdje je našinteres. Sa Rusijom, bez obzira na ovaj rat, I to će se nekad  završiti, možda bi bio interes da budemo partneri u energentima., sa Kinom u sferi izgradnje  infrastructure ali ne pod ovim uslovima. Pogledajte ovo, ja sma nekidan prošao autoputem Miloš veliki, kako je to  sve dobro urađeno. Povezuje se već Beograd sa Zlatiborom,  Zlatibor postaje jedno  jako izletište. Ovamo se povezuje preko Sremske Rače sa Republikom Srpskom, eto toliko nam je važna Srbija, znači veoma važna. Imate ovamo, pravi se autoput I brza cesta  Ruma- Šabac-Čoznica, gdje sam neki dan upoređivao cijene toga I tog projekta I vidite, to je jedan domaćinski odnos. Izutev toga, Srbija ima mnogo više stanovnika. Kada kažem Njemačka, Francuska, Italija, Austrija,  mi smo u poziciji da sa svojim energetskim resursima ne možemo da budemo  veoma važni za EU jer je naš potencijal ogroman. Samo za 16 god ove vladavine izgrađena je jedna hidrocentrala to je naša ogromna snaga. Deset godina se radi dole nešto oko Trebišnjice I nikada se ništa  nije uradilo, budđet nije gotov niti se zna Koliko je  uloženo niti je ko  podvukao crtu. Traže se investitori sumnjive reputacije, umjesto da vi  sa međunarodnim finansijskim  institucijama dogovarate  projekte finansiranja tih  projekata  o malim kamatama,  evropska investiciona banka I drugi fondovi,  znači su zainteresovani da vam daju  novac ako radite tako I tako. I vi sad imate situaciju da  se priča o svemu tome, da se veoma malo uradilo, ja mislim da to može bolje. Da ne kritikujem Buk Bijela do kraja, dobar je projekat,  stoji se iz nekih razloga, veoma se sporo radi na tome, možda može bolje, ja sam siguran da može bolje. Tako da su to sve stvari što se tiče nas od veoma krucijalne  važnosti. Sa druge strane, mi treba da  damo kroz privrednu komoru saradnju sa Njemačkom privrednom komorom, Talijanskom, Francuskom, dovedemo ovde investiture. Za sada je to bezuspješno. Zašto? Investitori trebaju  plitičko- pravnu sigurnost, mi niti imamlo političku stabilnost,  jer ovi cirkusi I izleti što se rade kao što je ovo  bilo juče, prerdstava za javnost, Da li ti ljudi razmišljaju gdje ćemo mi biti za pet godina, dal postajemo crna tačka u Evropi  zato što smo politiški nestabilni, I imamo ovakvo ponašanje  neodgovorno. Zbog cijelog Naroda. Ja razumijem politički stav, zastupate to,imate  I ultra desničare u Evropi ali ne možete predlagati odluke koje će štetiti cijelom narodu. To je politički neodgovorno. I to nam tjera investitore, ne razmišljajući o psledicama. Ta politicka, pravna  nestabilnost  tjera nam građane odavde jer ljudi vide nema pravde, posla, šta će idu raditi u inostranstvo. Vrijedno su učili I radili. Tu se šalje poruka da se ne isplati  znanje, učiti, vrijedno raditi zato što se partijski postavljaju  kadrovi, zato što se partijski sve  stvari rade. Vi znate za izjavu predsjednika SNSD-a da možete biti najbolji ako nemate partijsku knjižicu možete se  slikati, jel. To je vrlo loša poruka I  dovodi do egzodusa našeg Naroda. To se mora  promjeniti znači, mi moramo  mijenjati politički system, vratiti institucije da rade svoj posao, jer institucije su zarobljene , Skupština, vlada. Pogledajte vi jedan  lapsus, centralni komitet  ili izvršni komitet  SNSD-a,  donosi odluku  koju usvaja narodna skupština, znači izvršni komitet SNSD-a  postaje viši organ  od Narodne skupštine. Koje donese ivršni komitet to donese Skupština. Pa imate one najviše zakonodavne institucije  U RS, imate onda posebne sjednice, zaključke koji se donesu, ne provide se.  Šta je sa Agencijom za lijekove, zašto ona ne postoji?! Sjećate se cijele predstave, pa novinari, pa muka bilo ići tamo u Skupštinu jer smo mi  znali da nem aništa od toga I mi smo to upozoravali, predstava za javnost, MIRNO RADUŽIVANJE, PA ONDA KAŽU NEKAD ČEKAMO Trampa. Evo, Trampa  samo što nsiu uhapsili, to kaže predsjednik SNSD-a. Čekamo da se Tramp vrati  pa ćemo mi imati bolje odnose itd.  I oni nas stalno ubjeđuju da će nekad biti bolje I da mi to trebamo sačekati.  Ne može tako, moramo početi odmah,  a to je 3. Oktobar, Ja sam siguran da će ovaj narod izabrati bolju vlast jer ova vlast ne radi u interesu Naroda I narod nije zaslužio ovu vlast. I samo narod može ovo da promijeni . Mi smo tu da ukazujemo, evo kao što I ja sav ama danas ovde razgovaram, da ukazujemo na probleme,  da ljudi bolje shvate o čemu se radi ali  olovka je ta koja bira. I samo olovkom se može ova vlast promjeniti.

Politika I tako to :

Šta biste poručili Milanu Radoviću koji ima 18 godina?

Milan Radović: Milan Radović je imao 17, 5 godina kada je počeo rat. Taj neki moj period  samog početka rata kada smo izbjegli iz Sarajeva, moja porodica, moja sestra, roditelji I ja, imali smo jedan težak period života. ZNači, živjeli smo na tri strane, ja sam se školovao u nekim  teškim uslovima,  ovde sam u Banjaluci studirao sa  svojim kolegama  ali smo bili nekako, kako da vam kažem,  svi kolegijalni. Imali smo mnogo manje ali smo se družili,  radili smo zajedno, kopirali smo knjige, pisali skripte,  učili zajedno. To je, zaista kažem,  iako neprijatno okruženje, rat,  to mi je bio jedan fin  period u životu. Tako da mislim da ne bih izabrao drugu struku, opet bih se bavio  ekonomijom jer to  jednostavno volim.Znači,  kad radite nešto što volite  onda ne izostaju rezultati. Put mi je bio takav da sam  da sam se ravijao postepeno. Prvo sam zavrđio fakultet, pa sam počeo da radim kao pripravnik, pa sam  u poslu neko vrijeme napredovao, pa sam  bio mejsto šefa jedne pozicije  direktora, sektora zamjenika , generalnog direktora do direktora banke. Imao sam neki normalan poslovni uspon. Sa druge strane, isto ne bih mijenjao  ni obrazovanje. Završio sam Ekonomski fakultet u Banjaluci, upisao sam postdiplomske stduije  za smijer finansije I bankarstvo , to me zanimalo . Počeo sam I da radim u banci prije toga,  nakon nekih 4 godine mog  rada ja sam se opredijelio da nastavim školovanje, upisao sam   magistarske studije 2005. Magistrirao 2009.  Onda sam aplicirao sa  sa doktorskom disertacijom , odobrilo vijeće I doktorirao sam 2013 godine. Znači, sve neki put koji nije ni jedna stepenica preskočena, znači dosta truda  I sve bih isto uradio. Zista, ne kajem se uopšte zato što ne bih ništa na poslovnom planu mijenjao jer to me ispunjava, taj  moj posao, finansije , ekonomija, to me zaista zanima.

Politika I tako to :

Кako vidite Republiku Srpsku za 10, 20 i 50 godina?

Milan Radović: Pa, vidite nešto, ja   RS vidim kao jednog giganta u proizvodnji energije, kao, prije svega, zemlju srećnih ljudi. Mi imamo I odlične uslove u smislu  I okruženja I prirode I zdravog žuivota. Ne vidim zašto bi, npr Danska, ljudi koji  žive I rade tamo, koji imaju I društveni I poslovni život, živjeli srećnije od nas.  A žive sada zato što imaju bolji standard. A mnogo manje resursa, evo Holandija je ispod nivoa mora a  proizvode lale, cvijeće. Znači kao mi dobro upravljamo resursima, naša budužnost je nesporna. Ja sam pričao sa ljudima koji žive tamo, tamo je plata mnogo bolja, tačno,  ali hrana nije mnogo skuplja ali je skupo stan, sada su  energenti posupili   I kažžu ljdui, hajde sve to na stranu, mi trebamo nekoga da popijemo kafu sa njim, da pričamo, da se družimo,  to je to što fali našim ljudim ai kada bi mi, bar imalo povećali standard. Približili  neke  stvari uz jedan normalan system funkcionisanja svih organa države, verujem da bi dosta ljdui razmišljalo da se vrati. Kakva je moja viuija, rekao sam vam, vidim Republiku Srpsku kao  zemlju srećnih ljudi, da se vrati osmejh na lice a sa druge strane  ako ćete ekonomski, RS vidim sa građanim akoji imaju 1000 eura platu. Znate, kada je devedesetih godina to izgledalo nemoguće , pojavio se Ante Marković,  pa su ljudi imali 1000 maraka  platu tada, I šta je bilo nennormalno u tome, vratila se sreća ljudima. Mogli su za svoj novac da kupe , da priušte mnogo toga jer nem aništa  za čovijeka važnije nego kada je većim dijelom finansijski nezavisan, da živi normalno.  To je vrlo lako uraditi, ja vam to odgovorno tvrdim samo moramo smanjiti ovo što nam ne treba, da se ne rasipa novac tamo gdje ne treba.  Znači, skupe investicije, dajte vi da nešto napravimo a to gde će ljudi živjeti I sa kojom platom, e to je apsolutno  u drugom planu. Ne napadam ništa kao opozicionar.

Politika I tako to:

Кakvo će vaše raspoloženje biti 3. Oktobra

Milan Radović: 3, ujtro ako bog da , vidjećete osmijeh na licima građana, jer se promijenilo nešto. Evo, Banjaluka  je mali grad, ovdje se rtek došlo do toga , da ne kažem ove manje sredine, da se  prati ko s kim sjedi,  ko je koja politička oartije. Zašto dijelimo narod? Ja shvatam da  ljudi treba  da se izjasne na izborima,, kao što je u Grčkoj, možda sam I pristalica da se stvori takva obaveza,  da narod izabere svoju vladu a a ko bi to uradio  pod pritiskom , meni ta vlast nikada ne bi trebala kao čovijeku.

  1. Okobra ću se osjećati srećno. Bićemo srećni I ponosni na naš narod što je shvatio da se treba drugačije raditi. Što se oslobodio okova I što nije prihvatio da se kupuje na izborima. Ja sam lično siguran, prateći  ova određena istraživaja, ankete, to naravno govorim za grad Banjaluku ali I za druge  opštine, mi imamo dobar trend , pobjeda se nazire,  ne možemo slaviti prije nego  što to bude ali  ja sam siguran da ćemo mi 3. Oktobra slaviti našu  pobjedu,. Ne samo zbog  političkih razloga, da bi mi kao stranka ostvarili rezultat nego zato što zaista  mislim da treba  imati drugačiju viziju  I da treba ponuditi bolji život građanima Republike Srpske I zato je naš slogan “ Živjećeš bolje!”, sa nama, sigurno.

About Author

Visits: 32

Leave a Reply