kresojevic-2

Nakon što je zabilježen rast broja zaposlenih u gradskim ustanovama, gradski menadžer Bojan Kresojević najavio je da će predložiti Skupštini grada Banje Luke odluku koja će obavezivati sve ustanove, čiji je osnivač Grad Banjaluka, da zapošljavanje vrše isključivo putem javnog konkursa.

– Iako su amandmanom skupštinske većine realocirana sredstva u iznosu od tri miliona KM gradskim ustanovama, nije došlo do povećanja plata zaposlenih već su sredstva upotrebljena za nova zapošljavanja. Od početka mandata zabilježen je rast broja zaposlenih u javnim ustanovama za 30 odsto, a do ovoga zasigurno ne bi došlo da se zapošljavanje vršim putem javnih konkursa– poručio je Kresojević na današnjoj konferenciji za novinare, održanoj ispred JU „Centar za socijalni rad Banja Luka“.

Kako je istakao, neprihvatljivo je da direktori delegirani od strane SNSD-a tretiraju javne ustanove kao da su njihova privatna preduzeća.

Kresojević je pozvao direktore ustanova čiji je osnivač Grad Banjaluka da zapošljavanje u ovim ustanovama vrše isključivo putem javnog konkursa.

About Author

Views: 6