kresojevic

Foto:V.Ševčuk

Odredbe novog Porodičnog zakona, koje definišu da roditelji ukoliko iz banke žele podići dječiju štednju sada moraju imati rješenje Centra za socijalni rad, ne jačaju, već naprotiv slabe institut porodice.

Poručio je ovo gradski menadžer Bojan Kresojević, koji je danas uputio inicijativu Narodnoj skupštini Republike Srpske za izmjenu Porodičnog zakona.

Kako je pojasnio, kroz odredbe novog zakona da raspolaganje novčanom imovinom djece roditelji mogu vršiti isključivo uz pismenu saglasnost Centra za socijalni rad, slabi institut porodice, koja predstavlja osnovni stub svakog zdravog društva.

-Svjedoci smo da se, u ovim savremenim dešavanjima, institut porodice iz godine u godinu suočava sa brojnim izazovima, te je moja inicijativa upućena Narodnoj skupštini Republike Srpske i Vladi Republike Srspke da pripreme izmjenu ovog zakona i usklade ga sa Ustavom Republike Srpske i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama. Ono što je sada definisano u smislu da Centar za socijalni rad predstavlja neku „skupštinu“ nad roditeljima ugrožava prava roditelja i porodice, koje je zagarantovano članom 36 Ustava Republike Srpske kojim se kaže da porodica uživa posebnu zaštitu i da roditelji imaju pravo i dužnost da se staraju o djeci – rekao je on.

Prema njegovim riječima, nove odredbe predstavljaju grubo i očigledno kršenje prava roditelja i porodice iako, kako je kazao, za tako nešto ne postoji niti jedan opravdan argument, niti javni interes koji to opravdava.

Takođe, dodao je da je odluku da preda ovu incijativu donio nakon žalbi brojnih roditelja, izrazivši nadu da će nadležni zakonodavni organi prepoznati njenu važnost.

-Nadam se da će i resorno Ministarstvo prepoznati manjkavosti zakona i pripremiti nove izmjene. Iako je jasno da Narodna skupština Republike Srpske iz formalnih razloga može da odbaci moju inicijativu, nadam se da će iz ljudskih razloga ova inicijativa biti prepoznata. Ukoliko iz formalnih razloga ova inicijativa ne bude proslijeđena u skupštinsku proceduru, zajedno sa roditeljima pokrenuću proceduru prikupljanja potpisa za pokretanje građanske inicijative za izmjenu ovog zakona, ili ću se obratiti Ustavnom sudu, a sve sa ciljem da odbranimo našu djecu i porodicu – zaključio je Kresojević.

About Author

Views: 7