drasko-zabrana

Gradonačelnik Draško Stanivuković kazao je da je Banja Luka dobila pravosnažnu građevinsku dozvolu i svu potrebnu dokumentaciju za kružnu raskrsnicu kod „Ekvatora“, ali da nadležna republička inspekcija još nije sklonila trake zabrane sa gradilišta.

I sa tim dokumentima Republička urbanističko-građevinska inspekcija ne dozvoljava nastavak radova. Naša dozvola je pravosnažna, ali izgleda da inspektori trpe određene pritiske i zato još ne skidaju traku zabrane. Pozivam ih da rade u skladu sa zakonom – rekao je gradonačelnik Stanivuković ističući da je gradska administracija upravo ispoštovala preporuke republičke inspekcije kada je nedavno zaustavila radove, te pribavila traženu dokumentaciju iako smatra da to nije bilo potrebno, jer je riječ o radovima modernizacije izvedenim u okvirima postojećih regulacionih linija.

Upitao je zašto dva dana od dobijanja pravosnažne građevinske dozvole, nadležni republički inspektori ne skidaju traku zabrane.

Tražimo urgentno postupanje po izdatoj građevinskoj dozvoli u skladu sa zakonom i jasno pitamo kome smeta da se grade najbitniji infrastrukturni projekti, najveća kružna raskrsnica, kao i Centralno spomen-obilježje. Zar Banja Luka koja napreduje i razvija se nije cilj svima – poručio je gradonačelnik, navodeći da je građevinsku dozvolu izdalo nadležno odjeljenje Gradske uprave s obzirom na to da je riječ o gradskoj saobraćajnici.

Napomenuo je da je dva dana u funkciji novi koncept jednosmjernog saobraćaja u centru grada, a za puni efekat potrebno je da u funkciji bude i ova najveća kružna raskrsnica kod „Ekvatora“, koja je „žila kucavica“ i najprometnija raskrsnica u Banjoj Luci.

About Author

Hits: 5

%d