Milan Mataruga

Tradicionalni humanitarni bal u organizaciji Rotary kluba Banjaluka održava se sredinom decembra. Ovaj događaj je kruna humanih aktivnosti kojima se Rotary klub bavi tokom cijele godine. Možete li nam reći nešto više o ovogodišnjem balu, kakva su Vam očekivanja, da li će biti prisutni gosti iz prijateljskih Rotary klubova drugih gradova?

U pravu ste. Godišnji humanitarni bal Rotari kluba „Banja Luka“ je tradicionalni i dobro poznati događaj u našem gradu i šire. Organizujemo ga krajem kalendarske godine zbog čega je on prilka da se, uz prijatno druženje sa dragim prijateljima i gostima, prisjetimo naših aktivnosti u tekućoj i da najavimo najvažnije aktivnosti u narednoj godini.
Ovogodišnji bal, na neki način, predstavlja vraćanje u našu uobičajenu praksu, koja je bila prekinuta pandemijom COVID-a. Pored naših članova i gostiju, prisustvovaće članovi rotari zajednice iz Banjaluke, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Veče će biti posvećeno našim prijateljima iz udruženja građana „Zajedno“. Ponosni smo što će u svečanom dijelu programa nastupati gospodin Tihomir Stanić, glumac, docent dr Dejan Janković, pijanista i Radovan Ivanović, student harmonike na Akademiji umjetnosti u Banjaluci i najbolji svjetski mladi harmonikaš. Tradicionalno, obratiće nam se i gradonačelnik Banjaluke, a gostima će biti služeno vino vinarije „Povratak“ iz Žepča. Sve u svemu, očekujem još jedno veče posvećeno služenju onima kojima je potrebno i druženju dragih prijatelja.

Gdje će biti usmjerena sredstva od prikupljenih ulaznica i donacija ovaj put?

Sredstva prikupljena na ovogodišnjem balu namjenili smo udruženju građana „Zajedno“ iz Banjaluke. Udruženje “Zajedno” zastupa interese lica sa poteškoćama u mentalnom  zdravlju, interese porodica koje brinu o njima, a zajednici ukazuje da ova lica imaju svoje vrijednosti. Udruženje zagovara integrisanu, vaninstitucionalnu zaštitu, umrežavanje, poštivanje ljudskih prava, smanjenje stigme i diskriminacije i stvaranje uslova za rehabilitaciju i integraciju lica sa poteškoćama u mentalnom zdravlju u život zajednice. U okviru udruženja radi Dnevni centar za pružanja usluga u kojem lica mogu boraviti tokom dana. Otvaranje Dnevnog centra su 2007. godine podržali Grada Banja Luka i JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka. Na ovaj način Banja Luka je jedina lokalna zajednica u BiH koja je licima sa mentalnim problemima pružila ruku i povjerenje. Usluge u Dnevnom centru bazirane su na humanističkom pristupu, koji nije usmjeren samo na bolest kao što je to slučaj u komercijalnoj psihijatriji, nego na afirmaciju zdravih kapaciteta oboljele osobe.
Vjerujemo da ćemo našim sredstvima neposredno pomoći udruženju u lakšem radu i funkcionisanju, ali isto tako pružiti svima u udruženju moralnu i ljudsku podršku, te povećati  vidljivost njihovg izuzetnog rada u našoj zajednici.
Koristim priliku da Vas pozovom da obiđete udruženje, napravite prilog o njihovom radu i približite ih široj zajednici.

Kada govorimo o rotarijanstvu prva asocijacija su načela odgovornosti, razumijevanja i služenja zajednici. Koja je ideja vodilja Rotary kluba Banjaluka, koliko članova brojite i šta se očekuje od svakog člana kako bi bio uključen u aktivnosti kluba?

Prvi Rotari klub je osnovan 1905. godine u Čikagu. Danas  gotovo da nema države u kojoj ne djeluje neki rotari klub sa više od 1,2 miliona članova širom svijeta. Rotari je, uz UNICEF, najveća humanitarna organizacija priznata od strane Ujedinjenih nacija (UN). Rotari je u svijetu najprepoznatljiviji po svojoj globalnoj akciji suzbijanja opasnog i vrlo zaraznog virusa dječje paralize te je zahvaljujući upravo rotari organizaciji taj virus danas praktički iskorijenjen, odnosno nalazimo ga samo još u dvije države (tek u sporadičnim slučajevima).

Rotari klub Banja Luka je osnovan 1934. godine, a nakon što mu je rad prekinut 1941. godine aktivnosti su obnovljene 1999. godine. Klub je prepoznat po svom istaknutom angažmanu u humanitarnom djelovanju prema ugroženim društvenim grupama, podršci najboljim, kao i po tradicionalnom ratarijanskom humanitarnom balu.

Članovi našeg kluba su ljudi raznih profesija, od liječnika, umjetnika, advokata, inženjera, uspješnih poslovnih ljudi, profesora…Ta sinergija različitosti nam pomaže da najviše doprinesemo društvu. Zajedničko za sve rotarijance je ponašanje u skladu sa principima iskazanim kroz test četiri pitanja:
1. Da li je to što govorim i činim ISTINITO?
2. Da li je POŠTENO prema svima?
3. Da li će dovesti do DOBRE VOLJE I BOLJIH PRIJATELJSTAVA?
 Da li će biti KORISNO za sve?

  Rotari klub “Banja Luka” broji 27 članova, te ovom prilikom želim istaći odličnu saradnju sa članovima drugih klubova u Banjoj Luci  ( “Gloria”,  “Feniks”, Rotarakt, Interakt i Inervil klub), kao i brojnim klubovima u BiH i regionu.

Svaki član koji pristupi nekom od rotari klubova ima obavezu prisustvovati sastancima kluba, plaćati članarinu, te učestvovati u radu kluba i klupskim akcijama. Nadalje, od članova se očekuje da posjeduju visoke moralne i etičke kvalitete koje primjenjuju u svom privatnom i poslovnom životu, pozivajući se uvijek na ranije navedena četiri pitanja.

 

Članovi Rotary kluba Banjaluka aktivni su tokom cijele godine u svojoj humanoj misiji, a to je prikupljanje pomoći za one kojima je pomoć potrebna. Koje aktivnosti su obilježile 2022. godinu?

Od brojnih ovogodišnjih aktivnosti posebno bih istakao pomoć koju smo prikupili i uručili Roditeljskoj kući „Iskra“ u Banjaluci, kojom upravlja istoimeno udruženju roditelja djece oboljelih od malignih bolesti. Ovo je prva kuća te vrste na području Republike Srpske i omogućava zajednički boravak mališana i njihovih roditelja tokom terapija i procesa liječenja. Roditeljska kuća „Iskra“ je od neprocjenjive pomoći porodicama koje su izvan Banjaluke, a mališani se liječe u Univerzitetskom kliničkom centru. Ovogodišnje aktivnosti su predstavljale nastavak naše višegodišnje pomoći ovom udruženju.

Kakvi su planovi za narednu godinu, šta će biti prioritet u radu Rotary kluba Banjaluka?

Naš prioritet u 2023. godini je završetak projekta „Sunčani sat“, čije poklanjanje gradu planiramo za 21. april – Dan grada. Sunčani sat će se nalaziti na uglu između Vidovdanske i Grčke ulice. Inče, biće to prvi sunčani sat u našem gradu. Njegove funcije su praktične, edukativne i estetske zbog čega vjerujemo da će ga građani svih uzrasta, a posebno djeca, rado prihvatiti i često koristiti. Najveći dio pripremnih aktivnosti, uključujući i važna pitanja iz nadležnosti gradske uprave, smo realizovali ove godine, tako da sa radušću očekujem proljeće i radove na terenu.

 

Na kraju koristim priliku da svim ljudima dobre volje poželim srećne predstojeće praznike, kao i zdravu, radosnu i uspješnu dolazeću godinu!

 

                                                                     Milan Mataruga
                                                                     Predsjednik 2022-2023
                                                                     Rotari klub „Banja Luka“

About Author

Views: 132

Leave a Reply