dragan-babic

O situaciji u vezi sa obilnim padavinama tokom proteklih dana, šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Dragan Babić je poručio da je ovaj odsjek blagovremeno obavijestio građane o najavljenim padavima, te apelovao na preduzimanje svih neophodnih mjera za zaštitu lične imovine.

Dodao je da je i 31. maja zasjedao Štab za vanredne situacije, na kojem su doneseni zaključci da se sve nadležne službe stave u stanje pripravnosti, te da sva resorna odjeljenja budu na raspolaganju kako bi mogli da reaguju.

– Sve naše službe bile su na raspolaganju građanima koji su pretrpili štetu usljed obilnih padavina. Ekipe Civilne zaštite i Vatrogasne jedinice su imale više intervencija na području grada. Stavili smo na raspolaganje svu našu mehanizaciju i radili sve ono što smo mogli. Na dijelovima gdje naša mehanizacija nije mogla prići radila su preduzeća koja imaju ugovor sa Gradom i smatram da smo u kratkom periodu uradili sve, kako bi uspostavili koliko toliko normalnu situaciju – istakao je Babić, pojasnivši da na određenim mikrolokacijama nije moguće predvidjeti razvoj situacije u vezi sa pojavom bujičnih poplava.

On je dodao su i gradske inspekcije odmah obišle teren, evidentirale štete i pozvale stanovništvo da prijave štete na ličnoj imovini – istakao je Babić, te naglasio da će biti formirana Komisija za procjenu šteta na osnovu kojih će biti preduzeti dalji koraci.

Babić je podsjetio da je u proteklom periodu sprovođen niz aktivnosti na prevenciji od poplava, te da su evidentirane sve kritične tačke na području grada i objedinjene u dokument Procjena ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće koji je na javnoj raspravi i uskoro bi trebalo da se nađe pred odbornicima, te dodao da je Banjaluka prva lokalna zajednica koja je pokrenula postupak izrade Katastra klizišta na području grada.

About Author

Visits: 6

Leave a Reply