kresojevic-depot

Bojan Kresojević, gradski menadžer, održao je prvi sastanak sa predstavnicima lokalnih zajednica, resornog ministarstva i preduzeća “DEP – OT”, zbog izmještanja deponije sa lokacije Ramići.

Na sastanku je utvrđeno da se formira radni tim, koji će raditi na pronalasku lokacije, koja bi trebala biti gradsko zemljište.

– U vremenskom periodu dok tražimo lokaciju, proširićemo sanitarne kasete, kako bi u naredne tri, četiri godine imali kapacitet na postojećem mjestu da odlažemo otpad – objasnio je Kresojević.

Kako dodaje, vršiće se selekcija otpada, te će se koristiti za energiju.

Otpad više nećemo tretirati kao smeće već kao resurs, jer savremeni trendovi nalažu da je ovo jedan od izvora energije – kazao je on i  dodao da će se raditi procjena koliko će sve ovo koštati.

– U narednom periodu od tri mjeseca znaće se tačna cijena, a imaćemo podršku Evropskih fondova –  rekao je on.

Dodaje da je urbanizacija naselja Ramići danas previsoka da bi u tom naselju ostala deponija, naročito kada se uzme u obzir naseljenost susjednih naselja Šargovac, Dragočaj, Kuljani, Prijakovci i druga naselja.

Predviđeno je da deponija bude udaljena najmanje 500 metara od prvog najbližeg objekta u naseljenom mjestu – naveo je on.

Željko Savić, direktor “DEP-OT”, je istakao da su na izmaku sa kapacitetima, te se kaseta mora proširiti.

– Za to vrijeme formirani tim tražiće adekvatnu lokaciju za deponiju – rekao je on.

About Author

Visits: 2